Blog

April 2012 – Ny video på Youtube

April 2012

Ny video på vores hjemmeside

Fældning af et stort, gammelt bøge træ ved hjælp fra 100 tons mobilkran.

De to indkørsler ved siden af træet skulle holdes farbare, så den bedste løsning på fældningen var, at løfte træet ned i sektioner på vejen. Her stod 2 mand, samt vores faste vognmand, klar til at opskære træet og få det lagt til side. Der blev desuden fyldt 2 stk 30 m3 containere med grenaffald. Gavntræ blev løbende kørt væk.

Se video og billeder nedenfor: