Jobeksempler

Beskæring af gammel lindeallé i Østjylland. Dich Træpleje aps

Beskæring af lindeallé i Østjylland

Beskæring af gammel lindeallé i Østjylland

Bevaring af gammel lindeallé i Østjylland

Den gamle lindeallé havde været stynet af mange omgange. Senest for omkring 30 år siden. De meget store beskæringssår har givet en del råd i toppen af træerne. Og dermed råd, hvor de store vanris hæfter. Det blev derfor besluttet, at genstyne lindetræerne i den smukke allé. Arbejdet blev udført ved en blanding af erhvervsmæssig træklatring (klatrere i træerne), samt træbeskæring fra selvkørende bomlift. Parkens græs, samt træernes rødder, blev beskyttet med stålkøreplader.

Omkring stammerne, blev opstillet plastkøreplader for at beskytte stammerne.
Ingen af de i alt 77 træer fik en skramme på stamme eller rodudløb, hvilket vi er ganske stolte af.

En stor tak til dygtige kolleger, der hjalp til. Christian Birch, Mikkel Kirkegaard, Wagn Bruun de Neergaard, Stephen Turnbull og Peder Dich. Dich Træpleje aps

Udført for Skovdyrkerforeninen Østjylland.
Tak for et yderst professionelt samarbejde.