Jobeksempler

Topkapning af overstander i skov

Topkapning af overstandere i skov

Fældning af gamle overstandere (de største træer i en bevoksning) i skov.
Også kaldet topkapning af overstandere / topkapning af overstander i skov.

Træerne fældes “fra toppen”, da de har nået så stor en størrelse, at de ikke kan fældes i fuld længde, uden at ødelægge nabotræer og/eller opvæksten, som med tiden skal overtage pladsen fra de gamle kæmper.

Nedtagningen / fældningen fra toppen foretages så rationelt som muligt, så der klatres med stor sav og der skæres store stykker af.

Nedenfor ses en samling blandede billeder af et par opgaver.