Blog

Servicefradrag for træbeskæring i 2024

skattefradrag foor træbeskæring
skattefradrag foor træbeskæring

Skattefradrag for beskæring af træer i 2024

Træbeskæring kan trækkes fra i skat.
Træk træbeskæring fra i skat.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Generelle betingelser for at få servicefradrag (skattefradrag for blandt andet træbeskæring).

Generelle betingelser

Der gælder følgende betingelser for servicefradrag:

  • Servicefradraget er op til 11.900 kr. pr. person i 2024 (6.600 kr. i 2023).
  • Servicefradragets værdi er ca. 26 % i 2024 (26 % i 2023). Hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat.
  • Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.
  • For at få fradrag for arbejde udført i 2023, skal det være betalt senest den 28. februar 2024. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.
  • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).
  • Gem din dokumentation for det udførte arbejde.
  • Der gives servicefradrag for blandt andet “Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)”

Teksten er hentet fra SKATs hjemmeside.