Blog

Skattefradrag for beskæring af træer er blevet gjort permanent i 2018

skattefradrag foor træbeskæring

Skattefradrag for beskæring af træer er blevet gjort permanent i 2018
Dich Træpleje aps

Få skattefradrag for udgiften til arbejdsløn ved beskæring af træer.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet permanent fra 2018.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019 (6.000 kr. i 2018).

Generelle betingelser for at få servicefradrag (skattefradrag for blandt andet træbeskæring).
Teksten er hentet fra SKATs hjemmeside.


Generelle betingelser

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag:

  • Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser i 2019 (6.000 kr. i 2018) og 12.200 kr. i håndværksydelser i 2019 (12.000 i 2018). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
  • Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
  • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
  • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser i 2019 (6.000 kr. i 2018) og 12.200 kr. i håndværksydelser i 2019 (12.000 kr. i 2018).
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
  • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
  • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2018 skal være betalt senest 28. februar 2019)