Blog

2019. Nedtagning af rågereder

Sikker nedtagning af rågereder ved klatring. Træet tager ikke skade. Klatring er uden brug af klatresporer og der bliver (hvor det er nødvendigt) kun skåret helt små grene af træerne, for at kunne løsne rederne. Alt arbejde er naturligvis i overensstemmelse med Branchevejledning Erhvervsmæssig træklatring. Dich Træpleje aps

Nedtagning af rågereder ved klatring.

Så er vi igen i år i fuld gang med, at tage rågereder ned.
Mange folk oplever store problemer med larmende rågekolonier.

Det kræver en tilladelse til nedtagning af rågereder fra den lokale vildtkonsulent fra Naturstyrelsen.
Vi hjælper gerne med ansøgning.
Ring 21273474 eller send en mail.

Rågen er en fredet fugl, men der kan gives tilladelse til regulering – herunder nedtagning af reder.
Læs mere om regler og retningslinjer for regulering af skadevoldende vildt på Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

I Januar måned startede vi så småt op med, at nedtage rågereder rundt omkring i det jyske, samt på Fyn.

Vi har efterhånden stor erfaring med nedtagning af rederne. Vi arbejder sikkert og effektivt.
Der fjernes rågereder i mange træer på en dag.
Adgang til træet opnås ved, at en kasteline kastes op i toppen af træet. Herefter trækkes et klatregreb op, som enten forankres i toppen af træet, eller fæstnes (bundankres) til bunden af træet. Klatreren monterer sit klatregrej på dette reb og klatrer derefter sikkert op i toppen af træet. Her monteres et topanker, hvorefter klatreren kan bevæge sig rundt i træet og fjerne rederne. Hurtigt og sikkert nedtages rågerederne. Herefter firer klatreren sig sikkert til jorden og grej afmonteres. Al klatring er naturligvis uden brug af klatresporer, som skader træet!

Problemer med råger i Aarhus Århus Skanderborg Odder Odense Silkeborg Kjellerup Jylland Østjylland og på Fyn.

Fuglene har været til stor gene for træernes naboer. Formålet med fjernelse af rågerederne er, at få fuglene til at etablere deres koloni et andet sted, hvor de ikke er i konflikt med mennesker i samme grad. Gennem de seneste år, har vi en del steder formået, at få fuglene til at flytte. Nogle gange kræver det blot én behandling (nedtagning af rågerederne). Andre gange er fuglene noget mere vedholdende.

Læs om gældende regler for råger på Naturstyrelsens hjemmeside.
Klik her: Regler og lovgivning om råger og rågekolonier

Vi har i år arbejdet følgende steder:

Nedtagning af rågereder i Odder, Aarhus, Odense, Silkeborg, Kjellerup, Skanderborg og Horsens.

Fjernelse af rågereder i Odder, Aarhus, Odense, Silkeborg, Kjellerup, Skanderborg og Horsens.

Klatrere: Anton Banke, Christian Birch, Wagn Bruun de Neergard, Jakob Ehmsen og Peder Dich.

Problemer med larmende rågekolonier i Aarhus Århus Skanderborg Odder Odense Hjortshøj Skødstrup Silkeborg Kjellerup Viborg risskov Østjylland Jylland og på Fyn.

Eller se vores billeder nedenfor: