Certificeret

Certificeret træpleje.
ETW Certificeret European Treeworker og ISA certificeret arborist.

Peder Dich er certificeret European TreeWorker (ETW),
samt ISA Certified arborist.

Begge er internationale certifikater, som garanterer et højt fagligt niveau.

ETW - Certificeret European Treeworker

ETW – Certificeret European Treeworker. Peder Dich. Certificeret træpleje i Aarhus Århus Østjylland. Dich Træpleje aps

ISA certificeret arborist. Peder Dich. Dich Træpleje aps. Aarhus Århus Østjylland

ISA certificeret arborist. Peder Dich. Dich Træpleje aps. Aarhus Århus Østjylland