Arbejdsområder

BESKÆRINGER

Af beskæringsformer kan nævnes:

 • Trækronen løftes (kroneløft): Nogle af de nederste grene fjernes, så der kommer mere lys og luft under træet.
 • Døde grene fjernes: Døde grene er ofte til fare for træets omgivelser og bør derfor fjernes. Derudover kan døde grene være en indgangsvej for svampe og andre skadevoldere. Se eksempel her.
 • Kronereduktion: Trækronen reduceres i omfang.
 • Udtynding af kronen: Der fjernes grene i kronen, så kronen bliver mere ”luftig”.
 • Sikkerhedsbeskæring: Ved meget gamle træer kan det være på sin plads at fjerne døde partier i kronen for at mindske risikoen for at kronen kollapser.
 • Kronestabilisering: Stabilisering af dele af kronen på gamle bevaringsværdige træer. Vi anvender systemet Cobra. Se eksempel her.
 • Knudebeskæring: En særlig beskæringsform, hvor træerne beskæres i samme punkt hvert- eller hvert andet år og dermed danner de karakteristiske knuder. Se eksempel her.

Se eksempler på beskæringsjob her.

Al beskæringsklatring er naturligvis uden brug af klatresporer, som skader træet og vil blive udført af certificerede folk (European TreeWorker ETW).
Topkapning, styning, stumpning osv., hvor man skærer træet meget kraftigt tilbage, skader træet for livet (læs mere her) og er derfor ikke listet blandt de beskæringsteknikker, som vi benytter.

Beskæring af stort egetræ

 

VANSKELIGE FÆLDNINGER

Vanskelige fældninger foretages under trange forhold, hvad enten træet kan fældes i fuld længde eller skal “klatres ned” (se eksempler her).
Mit firma har solid erfaring og en stor mængde specialgrej til nedfiring, så selv meget tunge stykker kan fires sikkert ned.
Vi arbejder sikkert og effektivt.

Fældningsopgaver omfatter blandt andet:

 • Sektionsfældning: Hvis træet står tæt på bygninger og lignende. Sektioner fires ned, hvor det er nødvendigt, ved hjælp af reb og andet nedfiringsgrej. Vi har en stor mængde specialgrej til alle tænkelige opgaver. Se et par eksempler.
 • Manuel fældning: Fældning af træer fra jorden, hvor der er plads til, at lægge dem ned i fuld længde.
 • Indtrækning: Hvis der er plads til, at træet kan lægges ned i fuld længde, men hælder den forkerte vej (også kaldet baghæld), så kan det trækkes ind med wirespil. Enten et manuelt håndspil eller et traktormonteret spil. Se eksempel.
 • Topkapning af overstandere i skov: Fældning af overstandere (de største træer i en bevoksning) ved at fælde dem i sektioner fra toppen. Formålet er, at undgå skader på de øvrige træer i bevoksningen. Se eksempel.

Alt arbejde er selvfølgelig fuldt forsikringsdækket.

 

Nedfiring. Fældning af bøgetræ

RODFRÆSNING

Bortfræsning af træstubbe og rødder.
En effektiv og billig løsning.

rodfræsning stubfræsning

GRATIS TILBUDSGIVNING

Klik her for at bestille et uforpligtende tilbud.

Diagnosticering for Phytophthora-rodskimmel tilbydes

Som noget nyt, kan vi tilbyde diagnostisering for den nye og aggressive trussel.
Læs mere her.

Geografi

Vi arbejder primært i Aarhus (Århus) og Østjylland, men dækker hele Jylland og Fyn for større opgaver eller opgaver af særlig faglig interesse.