Arbejdsområder

BESKÆRINGER

Af beskæringsformer kan nævnes:

 • Trækronen løftes (kroneløft): Nogle af de nederste grene fjernes, så der kommer mere lys og luft under træet.
 • Døde grene fjernes: Døde grene er ofte til fare for træets omgivelser og bør derfor fjernes. Derudover kan døde grene være en indgangsvej for svampe og andre skadevoldere. Hører ind under kronepleje / sikkerhedsbeskæring. Se nedenfor.  Se eksempel her.
 • Kronereduktion: Trækronen reduceres i omfang.
 • Strukturbeskæring / Opbygningsbeskæring: Udføres på små til yngre træer. Formålet er at fremme en stærk, gennemgående midterakse, god grenfordeling, fokus på eventuelle v-tveger med indgroet bark, samt at sørge for relativt små side-/bundgrene.
 • Udtynding af kronen: Der fjernes grene i kronen, så kronen bliver mere ”luftig”.
 • Kronepleje / sikkerhedsbeskæring: Her gennemgås træets krone blandt andet for: Døde og døende grene, dårlige (ustabile) tveger, samt flæk i grene og stammer.
 • Kronestabilisering: Stabilisering af dele af kronen eller stammen på gamle bevaringsværdige træer. Systemerne kan enten være dynamiske (her anvendes et system af mærket Cobra), statiske (her anvendes stålwire) eller gevindstænger i rustfrit stål (til stabilisering af flækkede stammer). Læs mere om stabilisering af træer her.
 • Knudebeskæring: En særlig beskæringsform, hvor træerne beskæres i samme punkt hvert- eller hvert andet år og dermed danner de karakteristiske knuder. Se eksempel her.

Se eksempler på beskæringsjob her.

Al beskæringsklatring er naturligvis uden brug af klatresporer, som skader træet og vil blive udført af certificerede folk (European TreeWorker ETW).
Topkapning, styning, stumpning osv., hvor man skærer træet meget kraftigt tilbage, er ikke en beskæringsform, vi anbefaler (læs mere her).

Træpleje. Gammelt egetræ i Aarhus får fjernet døde grene. Kronepleje af gammelt træ i Aarhus Århus. ETW certificeret. Certificeret European treeworker. Professionel pleje af gammelt træ. Professionel pleje af gamle træer. DIch Træpleje aps.

Anton Banke fjerner døde grene i gammelt egetræ over hus i Højbjerg, Aarhus. Sikkerhedsbeskæring af gammelt egetræ i Aarhus Århus.

 

VANSKELIGE FÆLDNINGER

Vanskelige fældninger foretages under trange forhold, hvad enten træet kan fældes i fuld længde eller skal “klatres ned” (se eksempler her).
Vi har solid erfaring og en stor mængde specialgrej til nedfiring, så selv meget tunge stykker kan fires sikkert ned.
Vi arbejder sikkert og effektivt.

Fældningsopgaver omfatter blandt andet:

 • Sektionsfældning: Hvis træet står tæt på bygninger og lignende. Sektioner fires ned, hvor det er nødvendigt, ved hjælp af reb og andet nedfiringsgrej. Vi har en stor mængde specialgrej til alle tænkelige opgaver. Se et par eksempler.
 • Manuel fældning: Fældning af træer fra jorden, hvor der er plads til, at lægge dem ned i fuld længde.
 • Indtrækning: Hvis der er plads til, at træet kan lægges ned i fuld længde, men hælder den forkerte vej (også kaldet baghæld), så kan det trækkes ind med wirespil. Enten et manuelt håndspil eller et traktormonteret spil. Se eksempel.
 • Topkapning af overstandere i skov: Fældning af overstandere (de største træer i en bevoksning) ved at fælde dem i sektioner fra toppen. Formålet er, at undgå skader på de øvrige træer i bevoksningen. Se eksempel.

Alt arbejde er selvfølgelig fuldt forsikringsdækket.

 

Nedfiring. Fældning af bøgetræ i Aarhus Århus. Træfældning Aarhus. Dich Træpleje aps.

Nedfiring. Fældning af bøgetræ i Aarhus Århus. Træfældning Aarhus. Dich Træpleje aps.

Fældning af stort bøgetræ i Århus Aarhus. Fældning af risikotræ med kulsvamp. Etw Certificeret Træpleje i Østjylland. Dich Træpleje ApS.

Træfældning i Aarhus. Fældning af et stort gammelt bøgetræ med kulsvamp i Århus. Dich Træpleje aps

RODFRÆSNING

Bortfræsning af træstubbe og rødder.
En effektiv og billig løsning.

Rodfræsning i Aarhus Århus. Stubfræsning i Aarhus Århus. Dich Træpleje aps.

Rodfræsning i Aarhus Århus. Stubfræsning i Aarhus Århus. Dich Træpleje aps.

Nedtagning / fjernelse af rågereder

Sikker nedtagning af rågereder ved klatring. Træet tager ikke skade. Klatring er uden brug af klatresporer og der bliver (hvor det er nødvendigt) kun skåret helt små grene af træerne, for at kunne løsne rederne.

Læs mere her

Nedtagning fjernelse af rågereder for Silkeborg kommune. Dich Træpleje aps. ETW certificeret. Træpleje Aarhus, Østjylland, Silkeborg

Nedtagning fjernelse af rågereder for Silkeborg kommune. Dich Træpleje aps. ETW certificeret. Træpleje Aarhus, Østjylland, Silkeborg

GRATIS TILBUDSGIVNING

Klik her for at bestille et uforpligtende tilbud.

Diagnosticering for Phytophthora-rodskimmel tilbydes

Som noget nyt, kan vi tilbyde diagnostisering for den nye og aggressive trussel.
Læs mere her.

Geografi

Vi arbejder primært i Aarhus (Århus) og Østjylland, men dækker hele Jylland og Fyn for større opgaver eller opgaver af særlig faglig interesse.