Blog

Branchevejledningen for Erhvervsmæssig Træklatring

Branchevejledning om arbejdsmiljø ved erhvervsmæssig træklatring. Regler for erhvervsmæssig træklatring. Lovgivning erhvervsmæssig træklatring. Hvilke regler gælder ved erhvervsmæssig træklatring.

Sikkerhed i forbindelse med Erhvervsmæssig træklatring

En gennemgang af gældende regler for Erhvervsmæssig Træklatring.

December 2017 udkom den længe ventede “Branchevejledning om arbejdsmiljø ved erhvervsmæssig træklatring”.
Skrivelsen opsummerer gældende lovgivning i forbindelse med Erhvervsmæssig Træklatring og er godkendt af Arbejdstilsynet.

Klik her for at hente den i pdf format fra BAU Jord til Bord.

Blandt de vigtigste punkter kan nævnes:

  • Beskæringsklatring og fældning fra toppen ved klatring (også kaldet topkapning) må kun udføres af ansatte, der har gennemgået Skovskolens uddannelse i grundlæggende og udvidet træklatring eller tilsvarende oplæring.
  • Det er aldrig tilladt at udføre erhvervsmæssig træklatring (også kaldet topkapning) alene.
    Jordmand skal desuden have uddannelse og udstyr til (omgående) at kunne udføre en højderedning.
  • Der skal udarbejdes en beredskabsplan, hvori det beskrives, hvad proceduren er i en ulykkessituation.
  • Alt klatregrej skal efterses årligt og logbog skal være tilgængelig på arbejdsstedet.
  • En grundig gennemgang af gældende regler (sikkerhedsfaktorer mm.) for nedfiring af effekter i forbindelse med fældning af træer (træfældning ved klatring / topkapning).

Branchevejledningen er blevet til gennem et bredt samarbejde mellem Dansk Træplejeforening, Danske Anlægsgartnere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, 3F, GLS-A, Skovskolen og Naturstyrelsen.

Branchevejledningen er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i BAU Jord til Bord, – en del af BFA transport, service, turisme og jord til bord.

Nedenfor er indsat pressemeddelelse, udarbejdet af Claus Clemmesen fra Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E).


Pressemeddelelse
Vejle d. 20-12-2017

Branchevejledningen for Erhvervsmæssig Træklatring er klar

For at sikre gode arbejdsforhold for de entreprenører, der udfører erhvervsmæssig træklatring, samt give arbejdstilsynet et indblik i de arbejdsgange, der anvendes når man beskærer og fælder træer fra toppen, er der udarbejdet en branchespecifik arbejdsmiljøvejledning, som nu er klar til brug! Branchevejledningen er udarbejdet med tilskud fra branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord. 

I efteråret 2016 udgav Arbejdstilsynet, At-vejledningen 2.4.3 om arbejde i højden fra reb. Inden udgivelsen havde Skovskolen, Dansk Træplejeforening og Danske Maskinstationer og Entreprenører m.fl. kommenteret på vejledningen. Da vejledningen siden hen blev udgivet, var der en fælles holdning om, at der stadig var mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med reglerne for dem, der til dagligt arbejder i træernes top.

”At-vejledning 2.4.3 henvender sig først og fremmes til dem, der beskæftiger sig med industriklatring på bygninger og ikke til arborister. Der er stor forskel i de metoder, der bruges ved industriklatring og træklatring, derfor så jeg og Dansk Træplejeforening et behov for at få præciseret reglerne for erhvervsmæssig træklatring en gang for alle”, siger Peder Dich fra Dich Træpleje.

Bredt samarbejde omkring en branchevejledning

Det blev hurtigt besluttet imellem de berørte parter, at der var behov for en præcisering af At-vejledningen om arbejde i højden fra reb. Det blev derfor besluttet at udarbejde en branchevejledning for erhvervsmæssig træklatring.

Der var stor opbakning omkring projektet blandt de foreninger, der repræsenterer de folk der udfører erhvervsmæssig træklatring. Branchevejledningen er blevet til gennem et bredt samarbejde mellem Dansk Træplejeforening, Danske Anlægsgartnere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, 3F, GLS-A, Skovskolen og Naturstyrelsen. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg BAU Jord til Bord stod for finansieringen.

”Jeg syntes, det var godt, at vi hurtigt kunne samle en stor del af branchens mange kapaciteter og nå til enighed om, hvordan vi ser på arbejdsmiljøet, når der arbejdes i trætoppene,” siger Claus Clemmensen fra Danske Maskinstationer og Entreprenører. ”Det er min forventning, at arbejdstilsynet fremadrettet vil anvende vejledningen, når de er ude og se til de mange skovfolk, der beskærer og fælder træer fra toppen. Jeg forventer samtidig, at de her kan opleve, hvor sikkert og effektivt det er at arbejde fra reb, når det vel og mærke gøres ordentligt”, fortæller han.

Ordentlige arbejdsvilkår og sikkerheden i top

For alle de involverede i udformningen af branchevejledningen, har det været vigtigt, at der er ordentlige arbejdsforhold for dem, der arbejder med erhvervsmæssig træklatring også i fremtiden. Blandt andet er sikkerheden yderst vigtig, når skovfolkene går på arbejde og skal klatre i træernes toppe med forskelligt udstyr. Netop disse årsager har betydet, at de har involveret sig i arbejdet med branchevejledningen.

”Der har været lidt usikkerhed om, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert i vores branche. Med branchevejledningen har vi nu et fælles sæt regler at arbejde ud fra, som er godkendt af arbejdstilsynet”, siger Peder Dich.

 

Indarbejdes i skovskolens uddannelse

Vejledningen er blevet indarbejdet i Skovskolens undervisningsmateriale, og udleveres til alle kursister på arborist-uddannelsen.

”På kurserne diskuteres forholdene om arbejdsmiljø og sikkerhed og branchevejledningen er med til at gøre det tydeligt for alle vores kursister, hvad der er rigtig og forkert. Det har vi manglet i flere år”, udtaler Henning Johansen, der underviser på Skovskolen.

Henning Johansen er af den overbevisning, at branchevejledningen er med til at hæve det faglige niveau i hele træplejebranchen. ”Jeg mener, at det vi er kommet frem til, er praktisk anvendeligt i den virkelighed jeg arbejder i hver dag. Det har gjort mig og mine ansatte mere opmærksom på de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der er i vores job, ” supplerer Peder Dich.

Vejledningen er tilgængelig på de involverede parters hjemmesider, men kan også findes på branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bords hjemmeside.

For yderligere information kontakt venligst:

Claus Clemmensen, Konsulent – Skov, Vand og Naturpleje i DM&E, telefon: 7641 3662 / Mail: cdc@dmoge.dk