Blog

Skattefradrag for beskæring af træer.

skattefradrag foor træbeskæring

Få op til 25.000 kroner per voksen person i husstanden i skattefradrag for udgiften til arbejdsløn ved beskæring af træer.

Træbeskæring kan trækkes fra i skat. Træk træbeskæring fra i skat.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet permanent fra 2018.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Serviceydelser giver fradrag på op til 25.000 kroner per voksent medlem af husstanden.

Generelle betingelser for at få servicefradrag (skattefradrag for blandt andet træbeskæring).
Teksten er hentet fra SKATs hjemmeside.

Generelle betingelser

Læs op

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag og servicefradrag:

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få servicefradrag for 25.000 kr. i 2021 (6.200 kr. i 2020) og 25.000 kr. i håndværkerfradrag i 2021 (12.500 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt. 
 • Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få servicefradrag for 25.000 kr. i 2021 (6.200 kr. i 2020) og 25.000 kr. i håndværkerfradrag i 2021 (12.500 kr. i 2020).
 • Du kan kun få håndværkerfradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2021 skal være betalt senest 28. februar 2022).

Hentet fra Skats hjemmeside.