Topkapning af træer

Topkapning ødelægger træet!

Topkapning, styning og stumpning er alle betegnelser for en teknik, hvor man skærer et træ meget kraftigt tilbage. 
Træet skal bruge sin krone til at bære sine blade, som producerer træets energi. Træet vil desperat prøve at genskabe sin krone ved at skyde en masse vanris. De mange vanris er dårligt hæftet til stammen og har stor risiko for at brække af senere hen. Derudover vil de store sår fra en topkapning aldrig kunne overvokses og vil altid være med til at svække træets stabilitet.

Resultatet af en topkapning er et svækket træ med angreb af råd, ødelagt kronestruktur, samt øget risiko for nedfaldne grene.

Topkapning af birketræ

Disse 7 birketræer er alle blevet topkappet.
De har alle kraftig rådudvikling i toppen og det første træ er mere eller mindre dødt.
Træerne kunne have stået i mange år – til glæde for områdets beboere, hvis de blot var blevet beskåret korrekt.

Klik her for at læse om topkapning i bogen “Træer i Byen”, som er en del af pensum til European Tree Workercertificeringen. 

For yderligere information om de skadelige virkninger af topkapning klik på dette link (på engelsk), der er en del af ISA’s oplysningsprogram til kunder i træplejebranchen.

Klik her for at læse mere om fornuftige beskæringsformer.

 

Resultatet af en topkapning. Træet er kraftigt angrebet af råd og de kraftigt voksende vanris hæfter meget yderligt på stammen - i modsætningen til en naturlig sidegren. Dich Træpleje aps.

Resultatet af en topkapning. Træet er kraftigt angrebet af råd og de kraftigt voksende vanris hæfter meget yderligt på stammen – i modsætningen til en naturlig sidegren. Dich Træpleje aps.