Topkapning af træer

Topkapning, styning og stumpning er alle betegnelser for en teknik, hvor man skærer et træ meget kraftigt tilbage. 
Træet skal bruge sin krone til at bære sine blade, som producerer træets energi. Træet vil desperat prøve at genskabe sin krone ved at skyde en masse vanris. De mange vanris er dårligt hæftet til stammen og har stor risiko for at brække af senere hen. Derudover vil de store sår fra en topkapning aldrig kunne overvokses.

Resultatet af en topkapning er ofte et svækket træ med angreb af råd, ødelagt kronestruktur, samt øget risiko for nedfaldne grene.

Der kan dog være undtagelser, hvor en topkapning giver faglig mening – hvis kunden er indforstået med, at træet fremover kræver pleje i form af fjernelse af vanris med passende intervaller. Undtagelser kan være træer med svækket stabilitet / strukturelle skader i krone og stamme – hvis de vel at mærke er af en art, der kan tåle hård tilbageskæring. Her kan nævnes pil, lind, platan med flere.

Topkapning af birketræ

Disse 7 birketræer er alle blevet topkappet.
De har alle kraftig rådudvikling i toppen og det første træ er mere eller mindre dødt.
Træerne kunne have stået i mange år – til glæde for områdets beboere, hvis de blot var blevet beskåret korrekt.

Klik her for at læse om topkapning i bogen “Træer i Byen”, som er en del af pensum til European Tree Workercertificeringen. 

For yderligere information om de skadelige virkninger af topkapning klik på dette link (på engelsk), der er en del af ISA’s oplysningsprogram til kunder i træplejebranchen.

Klik her for at læse mere om de forskellige beskæringsformer.

 

Resultatet af en topkapning. Træet er kraftigt angrebet af råd og de kraftigt voksende vanris hæfter meget yderligt på stammen - i modsætningen til en naturlig sidegren. Dich Træpleje aps.

Resultatet af en topkapning. Træet er kraftigt angrebet af råd og de kraftigt voksende vanris hæfter meget yderligt på stammen – i modsætningen til en naturlig sidegren. Dich Træpleje aps.